Vermogen

Je werkt hard voor je geld. je doet dit voor het plezier van vandaag en voor het profijt van later. Laat je jouw vermogen echter ook hard genoeg voor je werken?

Onze relatiemanagers vermogensadvies doen hun uiterste best om jouw vermogen te optimaliseren en te laten renderen zoals je dat wilt.

De relatiemanagers vermogensadvies beschikken allemaal over de nodige kennis, ervaring en bijbehorende diploma’s. Heb je echter specifieke wensen die wij niet in huis hebben, dan beschikken wij  over een breed netwerk van specialisten die wij voor je kunnen inzetten.

Vermogensverdeling

Uit onderzoek blijkt dat tot wel 80 procent van het behaalde rendement uit beleggingen bepaald wordt door een juiste vermogensverdeling, ook wel Asset Allocatie genoemd. Dit houdt voor u in dat u zich dus goed moet afvragen waarin u wilt beleggen en of de gekozen investeringen wel voldoende bijdragen aan hoe u het voor ogen heeft.

De juiste verdeling van alle mogelijke beleggingscategorien wordt bepaald door u. Samen met u staan wij namelijk eerst stil bij wat uw doelen zijn, op welke termijn u deze wenst te behalen en welke risico’s u acceptabel vindt. 

Wij hanteren de volgende categorieën waarin wij kunnen adviseren en begeleiden:

Beleggen op de beurs

Aandelen, obligaties en vastgoed. Uw geld beleggen via de beurs kan op vele manieren. U kunt direct beleggen in individuele aandelen, u kunt ervoor kiezen om in een hele index te beleggen of juist alleen in beursgenoteerd vastgoed. En kiest u dan voor alleen aandelen, of juist voor obligaties. En doet u dit liever in Europa of wereldwijd gespreid. Beursgenoteerd beleggen is een klassieke manier om een mooi rendement op uw vermogen te maken en met de moderne middelen is het bereikbaarder dan ooit. Toch is juist de keuze voor de inhoud van de investeringen het belangrijkst.

Investeren in vastgoed;

Beleggen in stenen. Via de aankoop van vastgoed voor de verhuur kunt u zowel een direct passief inkomen, als vermogensgroei op de lange termijn realiseren. De periodieke huurinkomsten zorgen voor een mooie stroom van inkomen voor de lasten van vandaag. De waardestijging van het onderliggende vastgoed zorgt voor de gewenste groei op de lange termijn. Ook kunt u met een financiering op het vastgoed uw rendement verhogen en gebruik maken van het hefboomeffect.

Alternatieve beleggingen

Naast de eerder genoemde categorieën is het ook mogelijk om te beleggen in de zogenaamde alternatives. Hieronder verstaan wij: crypto’s, goud en het onderdeel fun. En fun zegt het al, dit zijn beleggingen waar ook plezier aan beleefd kan worden; klassieke auto’s, kunst, maar misschien legt u liever een mooie wijncollectie aan. Wilt u dit niet zelf doen, dan zijn er fondsen die dit voor u doen.

Investeren in private equity

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te beleggen buiten de beurs om. Dit kunt u direct doen door te investeren in bedrijven, bijvoorbeeld in uw omgeving. Maar ook is er een groot aantal platforms die het voor u mogelijk maken om te investeren in voor u geselecteerde bedrijven. Wellicht investeert u zelf liever direct via een investeringsfonds. Investeren in private equity kan erg rendabel zijn, maar vaak zijn de risico’s van deze investeringen ook groter. Selectie van het bedrijf of voor de gekozen investering is bij deze categorie op de lange termijn doorslaggevend voor het behaalde rendement.

liquiditeiten

Plat gezegd spaargelden. Het rendement hierop is gekoppeld aan de geldende marktrente. Vanuit het oogpunt rendement is dit vaak op lange termijn de minst rendabele beleggingscategorie, maar wel altijd een zekerheid in de portefeuille.

Signaleren investeringskansen

De markt is altijd in beweging en kansen en risico’s doen zich elke dag voor. Voor u als hardwerkende ondernemer is het haast een onmogelijke taak om deze markt bij te houden en nog op tijd te anticiperen. Heeft u wel de tijd, dan is het nog maar de vraag of u die hieraan wilt besteden.

Onze relatiemanagers vermogensadvies, in samenwerking met het accountmanagement, staan u daarom graag bij in de zoektocht naar de kansen die bij u passen. 

Bij het opstellen van uw persoonlijke investeringsplan bepalen we met u welke investeringen u wilt doen. Kiest u bijvoorbeeld voor het opbouwen van een eigen vastgoedportefeuille, dan houden wij die markt voor u in de gaten. En wilt u een deel van uw vermogen beleggen in crowdfunding, dan maken wij die markt voor u inzichtelijk.

Met gebruik van onze eigen tooling is het voor u altijd duidelijk waar er kansen liggen en hoe u deze kunt verzilveren.

Second opinion: heeft u zelf een investering gevonden, dan toetsen wij deze graag onafhankelijk of het passend is en of het daarbij het gewenste rendement voor u oplevert.

Inzicht & Overzicht

Meten is weten!

Wanneer u vermogen verdeeld is over meerdere categorieën dan is al snel niet meer duidelijk hoe deze verdeling nu precies is. Om tot een totaal rendement op het vermogen te komen is dan helemaal lastig. 

Wij houden voor u bij wat u aan rendement maakt. Hierbij kijken wij naar het rendement op de verschillende beleggingen die u doet en combineren dit tot een totaal. U ontvangt van ons rapportages wanneer u dat wilt en over de categorieën die u wilt. Belegt u bij meerdere vermogensbeheerders, dan vergelijken wij de rendementen en de portefeuilles voor u. 

Met onze eigen berekentooling houden we ook de rendementen op uw vastgoed bij. Zo weet u of deze nog steeds voldoende bijdragen en of het klopt met wat u in gedachten heeft

Optimalisaties

Investeren is één, goed investeren is een tweede. Extra rendement valt te behalen door uw investeringen goed te beheren en bij te sturen wanneer nodig. Door de behaalde rendementen, zowel positief als negatief, kan uw gewenste vermogensverdeling scheef lopen. Daarnaast zullen niet alle categorieën evenredig meegroeien met uw wensen of met behaalde rendementen elders. 

Door uw vermogensverdeling te rebalancen, weer terug in positie te brengen, blijft u belegd zoals u dat wilt. 

Door gebruik van onze eigen tooling kunnen wij u ook helpen om lopende beleggingen te optimaliseren. Hierbij kunt u denken aan het opnemen van overwaarde uit onderliggende waardes, zoals vastgoed. De extra ruimte kunt u weer benutten voor het doen van investeringen of het samenvoegen van beleggingsportefeuilles om kostenvoordeel te genereren.

 

Vragen over vermogensopbouw of direct een afspraak maken?

Bel ons direct op 085-2101790

of gebruik het contactformulier