Verzekeringen

Loop geen onnodig risico wanneer het om jouw leven gaat of over dat van jouw gezin. Verzekeringen zijn er om mensen te helpen financiële risico’s af te dekken die ze anders zouden moeten dragen.  Verzekeringen kunnen mensen een stukje zekerheid geven en helpen om financiële stress te verminderen in moeilijke tijden.

Als u bijvoorbeeld een inboedelverzekering heeft, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over de kosten om uw meubels te vervangen als ze beschadigd raken door een brand of een inbraak. Als u een autoverzekering heeft, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over de hoge kosten van reparatie of vervanging van uw auto als deze beschadigd raakt in een ongeval.

Hieronder vind je een hele lijst aan mogelijke verzekeringen. 

Woonhuisverzekering

Een woonhuisverzekering is een verzekering die dekking biedt voor schade aan een huis of appartement, zoals bijvoorbeeld schade door brand, storm, waterschade of inbraak.

Inboedelverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor de verlies of schade aan de inboedel van een huis of appartement, zoals meubels, elektronica en andere huishoudelijke goederen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor schade die een persoon bij een ander veroorzaakt, ofwel opzettelijk of per ongeluk.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die dekking biedt voor de kosten van juridische hulp en advies. Deze verzekering kan mensen helpen om de kosten te betalen voor een advocaat als ze bijvoorbeeld een conflict hebben met iemand anders, of als ze juridische hulp nodig hebben

Doorlopende reisverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor kosten die verband houden met reisproblemen, zoals annuleringen, vertragingen, ziekte of ongevallen tijdens de reis.

Autoverzekering / Motorverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan een auto/motor, of de schade nu is veroorzaakt door een ongeval, diefstal of andere oorzaken.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering, ook wel een levensverzekering genoemd, is een verzekering die geld uitkeert aan de beneficiënten van de verzekerde als de verzekerde overlijdt. Dit geld kan worden gebruikt om bijvoorbeeld financiële verplichtingen te voldoen, zoals hypotheekbetalingen of studieleningen, of om voor de levensonderhoudskosten van de familie te zorgen.

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is een verzekering die dekking biedt voor de kosten van een uitvaart. Dit kan bijvoorbeeld de kosten van een begrafenis of crematie omvatten, maar ook de kosten van bijvoorbeeld rouwkaarten, rouwbrieven en rouwadvertenties.

Een uitvaartverzekering kan mensen helpen om de financiële last van een uitvaart te verlichten, zodat ze zich kunnen concentreren op het rouwproces en het omgaan met het verlies van een dierbare

Inkomensbeschermer

Loop geen onnodig risico wanneer het om jouw leven gaat of over dat van jouw gezin. Met een risicobeschermer kun jij je inkomen, je hypotheeklasten, alimentatie, arbeidsongeschiktheid, ongevallen en ziekte verzekeren. Dit geldt voor werkgevers, ondernemers en voor werknemers.

Vragen over verzekeringen of direct een verzekering afsluiten?

Bel ons direct op 085-2101790

of gebruik het contactformulier